بخشش اضافه خدمت انضباطی و سنواتی سربازان
بخشش اضافه خدمت سنواتی و انضباطی سربازان وظیفه که تا 22 بهمن ماه
مـیانگین 5 رای از تعداد 3

اضافه خدمت سنوات و انضباطی کارکنان وظیفه درون صورتی کـه تا 22 بهمن ماه 1396 نسبت بـه معرفی خود و ارسال دفترچه سربازی اقدام نمایند ، بخشش سنوات سربازان در سال 96 بخشیده خواهد شد .سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایـه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح درون گفت‌وگویی پیرامون موضوع اضافه خدمت کارکنان وظیفه اظهار داشت: بخشش سنوات سربازان در سال 96 بر اساس پیشنـهاد ستاد کل نیروهای مسلح و موافقت‌ مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، اضافه خدمت سنواتی کارکنان وظیفه‌ی درون حال خدمت، بخشیده شد.

وی همچنین از بخشیده شدن اضافه خدمت مشمولان غایبی کـه تا ۲۲ بهمن سال ۹۶ خود را جهت انجام خدمت دوره سربازی معرفی کنند خبر داد. بخشش سنوات سربازان در سال 96 علاوه بر اضافه خدمت سنواتی، معظم‌له با بخشش اضافه خدمت انضباطی کارکنان وظیفه درون حال خدمت نیز موافقت فرموده‌اند.

وی درون ادامـه اظهار داشت: این بهترین فرصت به منظور مشمولان غایب هست که با اخذ دفترچه آماده بـه خدمت خود را جهت انجام خدمت سربازی معرفی کنند. بخشش سنوات سربازان در سال 96 نیروهای مسلح حتما با اولویت قرار دادنانی کـه در حال انجام اضافه خدمت هستند، ابتدا آنـها را از خدمت ترخیص کنند.

منبع خبر : خبرگزاری مـهر
[بخشش اضافه خدمت سنواتی و انضباطی سربازان وظیفه که تا 22 بهمن ... بخشش سنوات سربازان در سال 96]

نویسنده و منبع: آویژه دانش | تاریخ انتشار: Wed, 27 Jun 2018 11:07:00 +0000